Katica csoport

„Ha kedvesen bánnak veled, kedvessé válsz, ha érzékenyen bánnak veled, empatikus leszel, ha őszintén bánnak veled, őszinte leszel” /Steve Biddulph/

Szeretettel köszöntünk minden Kedves Érdeklődőt!

Szeretetteljes, elfogadó légkört teremtünk, ahol a gyermeki személyiség
kibontakoztatásának elősegítésére törekszünk. Számunkra meghatározó, hogy
minden gyermek jókedvűen és tevékenyen tölthesse óvodás éveit és szerezhessen
maradandó tapasztalatokat és tudást, amelyre bátran építhet a jövőben is.
Szeretetteljes, elfogadó légkört teremtünk, ahol a gyermeki személyiség
kibontakoztatásának elősegítésére törekszünk. Számunkra meghatározó, hogy
minden gyermek jókedvűen és tevékenyen tölthesse óvodás éveit és szerezhessen
maradandó tapasztalatokat és tudás
A katica csoportot az óvónénik és dadus néni kreatív munkájának köszönhetően
olyan csoportszobát hoztak létre, ahol a kis katicák úgy lelkileg, mint testileg a
legjobban érezhetik magunkat a nap minden pillanatában. A kézzel festett
évszakfával, mosolygós bagollyal, az álom őrző tündérrel és kuckósított sarkokkal
ellátott tágas csoportszoba tartalmas játékra csábítja a gyermekeket. Az évszakfánk
sok lehetőséget nyújt mindenféle játék és a játékos tanulás során. Használjuk a
mesék által, valamint a környezeti nevelés terén is. Néphagyományőrző
programunkat követve törekszünk a csoportszobát természetes anyagokkal díszíteni
a gyermekekkel közösen. A babaszoba, a babakonyha, a mesesarok az alkotó sarok
és a játszószőnyegek, a gyermekek testméreteihez alkalmazkodó bútorok, a nyitott
polcokon elhelyezett, bármikor hozzáférhető játékszerek mind az elmélyült játék
elősegítését szolgálják.
Óvodai életünk az néphagyományőrző jeles napok köré szerveződik. Ezeket az
ünnepeket-ha tehetjük-, a szülőkkel együtt éljük meg, ezzel is erősítve a családi és az
óvodai nevelés összhangját.

Mivel a játék az óvodáskorúgyermek legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenysége így
nevelésünk leghatékonyabb eszköze is. A szabad játék zavartalan működéséhez
igazodik fejlesztő tevékenységünk. Elősegítjük a gyermekek közötti játékkapcsolatok
kialakulását, ami által egy összetartó közösséget kovácsolunk.
Szeretjük a mondókákat, melyeket többnyire mozgásokkal, ritmus mozdulatokkal
kötünk össze, ezáltal érzelmi-érzéki élményeket nyújthatunk. A mese kiemelt
szerepet kap a mindennapokban. A népmeséket, klasszikus és kortárs műveket a
lehető legtöbb módon elevenítjük meg a gyermekek szemléletmódjának világképének
kialakításához. Az élőszavas mesemondáson túl élünk a bábozás, papírszínház,
dramatizálás és a különböző mesei eszközök felhasználásával is.
Szeretünk énekelni és dalainkat különböző mozgásformákkal, tánccal összekötni. Az
élményt nyújtó közös éneklések által felfedeztetjük a ritmus, a mozgás szépségét, az
anyanyelv kialakulását. A felszabadult éneklés a páros és egyéni tánc hatásának
köszönhetően az összetartozás élményét is megerősítjük. A zenei nevelés terén a
gyermekek bátran veszik igénybe a hangszerek alkalmazását.
Az ábrázoló tevékenységekre az egész nap folyamán a gyermekek által használt
eszközöket biztosítjuk. Hangsúlyt fektetünk a természetes anyagokkal való
kreatívkodáshoz. Teret engedünk önkifejező törekvéseiknek, melyhez biztosítjuk a
kellő időt. Felfedeztetjük a szépet az igényességet. Munkájuk szépségét a faliújságon
megcsodálhatják.
Sokszínű, változatos és örömteli gyakorlási formákkal, játékokkal támogatjuk
mozgásuk kielégítését és mozgáskoordinációjuk fejlesztését. Mozgásigényük
kielégítését mind a csoportszobában, tornaszobában és az udvaron egyaránt
megtesszük. Az udvar adta lehetőségeket kihasználjuk még télen is a megfelelő
eszközöket biztosítva a szabad levegőn való mozgások alkalmazásához.
A gyermekek érdeklődésére, kíváncsiságára építve fontosnak tartjuk a közvetlen
megtapasztalás lehetőségének kihasználását. Mindent, amit a szabadban fellelünk
legyen az pók, bogár, csiga, béka, növény megvizsgáljuk. Felfedeztetjük a környezet
szépségét, mely során pozitív érzelmi viszony alakul ki a gyermek és természet
között. Az állatok szeretetére, gondozására nevelünk. A fenntartható környezet
jegyében újrahasznosítunk, szelektíven gyűjtjük a szemetet és odafigyelünk
környezetünk tisztaságára. Megtanuljuk a csapok elzárását, hogy gátat szabjunk a
vízpazarlásnak és lekapcsoljuk a villanyt, ha már nincs rá szükségünk.
A katica csoport az embert, állatot és környezetét tisztelni és szeretni tudó
gyermekek közössége, melyben az óvónénik és dadus néni féltő, óvó gondoskodása
és szeretete vezeti a gyermekeket az iskola kapuja elé, hogy kezüket elengedve
magabiztos léptekkel lépjék át azt.


Óvodapedagógusok:
Molnár Gáborné (Bea néni), Balázsi Enikő

Dajka:
Karliné Panyi Ildikó
Pedagógiai asszisztensek:
Juhász-Kurek Kitti judit, Varga Dóra