Főoldal


virag

Az alábbi elérhetőségeinken állunk rendelkezésükre:

Igazgató:
Tóthné Martinkovics Erika           Mobil: 06-20-225-5232

Titkárság:
Csepeli Tamásné                           Mobil: 06-20-466-2728

E-mail:

kastelykertovodavp@gmail.com

 Új címünk:

Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda

8412 Veszprém-Gyulafirátót, Alsó-újsor 32.

Igazgató helyettes:

Kahler-Kólinger Tünde                 Mobil: 06-20-234-01-97

Gazdasági ügyintéző:

Pfujdné Szecsődi Franciska        Mobil: 06-20-225-57-12

Ügyviteli alkalmazott:

Epingerné Gaál Melanie              Mobil: 06-20-218-55-57

Élelmezés vezető:

Zsargó Árpádné                          Telefon: 88/950-277

virag

Bemutatkozás
Jó szívvel ajánljuk e programot azoknak a szülőknek, akik szeretnék, hogy gyermekük családias, érzelmileg biztonságot nyújtó, derűs légkörben örömteli óvodás életet éljen, s egyéni képességei szerint fejlődjön.
A családdal együttműködve, a családi nevelést kiegészítve arra törekszünk, hogy óvodánkban minden gyermek az óvodáskor végére megszerezze mindazokat a készségeket, képességeket, jártasságokat, amelyek az iskolai tanuláshoz szükségesek, s ezeket felnőtt korban is kamatoztatni tudja.
Ennek érdekében fontosnak tartjuk a gyermekek gondozását, testi szükségleteik, mozgásigényük kielégítését, testi képességeik fejlesztését, egészségük védelmét, óvását, megőrzését.
Biztosítjuk a gyermeki közösségben végezhető sokszínű tevékenységet, különös tekintettel, a mással nem helyettesíthető játékot. Játékra alapozva szervezzük meg a különböző tevékenységeket, tapasztalatszerzéseket, melyeket a gyermekek igényeihez, életkori sajátosságaihoz igazítunk.
A néphagyományok ápolásával és átadásával gyermekük megtanulja a magyar nép tiszteletét, a szülőföld, a haza szeretetét, az emberi munka értékének megbecsülését és megtapasztalja az anyanyelv szépségét.
Olyan életre szóló tulajdonságokkal vérteződik fel, mint a derű, a nyugalom, a kitartás, a segítőkészség, önzetlenség, szeretet.
Óvodapedagógusaink szakértelme és a hagyományőrzéshez fűződő pozitív érzelmi viszonya a biztosíték arra, hogy a néphagyomány ápolás azon lehetőségeit használjuk fel nevelőmunkánk során, melyek természetesen illeszkednek a gyermekek életéhez: így az évszakokhoz kötődő jeles napokat és az emberi élet sorsfordulóihoz fűződő népszokásokat gyermeki tevékenységekbe ágyazva építjük be a gyermekek mindennapjaiba.
A gyermekekről kialakult hitvallásunk:

„Szent kincs a gyermek teste-lelke,
szeretni kell azt melegen,
és fölnevelni féltő gonddal,
hogy tiszta, jó, erős legyen!”
(Szemlér Ferenc)

Programunkat ajánlva egyben megköszönjük azoknak a családoknak a bizalmát, akik nevelési felfogásunkkal azonosulni tudnak, s ránk bízzák gyermekeik óvodai nevelését.
Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda Nevelőközössége

virag