Főoldal

Hirdetmeny a 2022-2023 nevelesi évre törtenő óvodai beíratasról

(Bővebb információ a linkre kattintva)

Kastélykert Óvoda:                                Ficánka Óvoda:

virag

 Szülői kérelem gyermek igazolt hiányzásához (nyomtatvány)

 

virag

Óvodai beiratkozás 2021/2022

Szülői nyilatkozat online beiratkozáshoz a Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvodába

(Gyulafirátót)

——————————————

Szülői nyilatkozat online beiratkozáshoz a Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda Ficánka Tagóvodájába

(Kádárta)

virag

Hirdetmény a 2021/2022-es Nevelési évre történő óvodai beiratásról

(bővebb információ a linkre kattintva)

virag

KÖZLEMÉNY ÓVODAI GYERMEKFELÜGYELETRŐL ÉS ÉTKEZÉS IGÉNYBEVÉTELÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL

virag

Tájékoztató gyermekfelügyeletről a rendkívüli szünet idejére!

(bővebb információ a linkre kattintva)

virag

Az alábbi elérhetőségeinken állunk rendelkezésükre:

Telefon88/950-277

Intézményvezető:
Tóthné Martinkovics Erika           Mobil: 06-20-225-5232

Titkárság:
Csepeli Tamásné                           Mobil: 06-20-466-2728

 

E-mail:

kastelykertovodavp@gmail.com

 Új címünk:

Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda

8412 Veszprém-Gyulafirátót, Alsó-újsor 32.

 

Általános vezető-helyettes:

Kahler-Kólinger Tünde                 Mobil: 06-20-234-01-97

Gazdasági ügyintéző:

Pfujdné Szecsődi Franciska        Mobil: 06-20-225-57-12

Ügyviteli alkalmazott:

Epingerné Gaál Melanie              Mobil: 06-20-218-55-57

virag

A 2020/2021. NEVELÉSI ÉVBEN A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL KÉSZÜLT INTÉZKEDÉSI TERV AZ ALÁBBI LINKRE KATTINTVA TEKINTHETŐ MEG:

 

2020/2021 nevelési év Intézkedési Terve

virag

A Kormány 215/2020. (V.20.) Korm. rendelete az óvodák és bölcsődék újranyitásáról…

Tájékoztatás a 2020. május 25-i újra nyitásról:

Kedves Szülők!

Május 25-től újra nyitnak az óvodák. Visszaállunk a korábbi óvodai élet rendjére. Az ország még nincs túl a koronavírus járványon, a járványügyi előírások az élet más területén még érvényben vannak.

Óvodai közösségünk egészségének megőrzése közös felelősségünk. Kérem a szülőket, hogy ennek tudatában hozzák meg a döntésüket, hogy mikor veszik igénybe az óvodai ellátást.

Aki május 25-től igényli az óvodai ellátást, az pénteken 10 óráig jelezze az óvodában telefonon, vagy az óvoda zárt facebook csoportjában.

Kérem, hogy az óvodába csak egy fő kísérje be a gyermeket. Amíg más területen (boltok, gyógyszertárak, stb) érvényben van a maszk használata, addig kérem, hogy az óvoda épületében a felnőttek használják az arcmaszkot.

Köszönettel: Tóthné Martinkovics Erika

virag

Kormány 152/2020. (IV. 27.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet során a gyermekek napközbeni felügyeletével kapcsolatos intézkedésekről

 

virag

KÖZLEMÉNY     A 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozásról (2020.03.31)

Szülői nyilatkozat beiratkozáshoz

virag

Fontos Közlemény a Szülőknek! (2020.03.18)

virag

A 2020/2021-es nevelési évre az óvodai beíratásról bővebb információt az alábbi linkre kattintva kaphat

2020/2021 ÓVODAI BEIRATKOZÁS

virag

 

Bemutatkozás

 

Jó szívvel ajánljuk e programot azoknak a szülőknek, akik szeretnék, hogy gyermekük családias, érzelmileg biztonságot nyújtó, derűs légkörben örömteli óvodás életet éljen, s egyéni képességei szerint fejlődjön.
A családdal együttműködve, a családi nevelést kiegészítve arra törekszünk, hogy óvodánkban minden gyermek az óvodáskor végére megszerezze mindazokat a készségeket, képességeket, jártasságokat, amelyek az iskolai tanuláshoz szükségesek, s ezeket felnőtt korban is kamatoztatni tudja.
Ennek érdekében fontosnak tartjuk a gyermekek gondozását, testi szükségleteik, mozgásigényük kielégítését, testi képességeik fejlesztését, egészségük védelmét, óvását, megőrzését.
Biztosítjuk a gyermeki közösségben végezhető sokszínű tevékenységet, különös tekintettel, a mással nem helyettesíthető játékot. Játékra alapozva szervezzük meg a különböző tevékenységeket, tapasztalatszerzéseket, melyeket a gyermekek igényeihez, életkori sajátosságaihoz igazítunk.
A tágas, ligetes, melegséget sugárzó fajátékokkal, kressz-pályával, homokozókkal felszerelt udvarunk jól szolgálja az egészséges életmód és a környezet tevékeny megismerésének nevelési feladatait.
A néphagyományok ápolásával és átadásával gyermekük megtanulja a magyar nép tiszteletét, a szülőföld, a haza szeretetét, az emberi munka értékének megbecsülését és megtapasztalja az anyanyelv szépségét.
Olyan életre szóló tulajdonságokkal vérteződik fel, mint a derű, a nyugalom, a kitartás, a segítőkészség, önzetlenség, szeretet.
Óvodapedagógusaink szakértelme és a hagyományőrzéshez fűződő pozitív érzelmi viszonya a biztosíték arra, hogy a néphagyomány ápolás azon lehetőségeit használjuk fel nevelőmunkánk során, melyek természetesen illeszkednek a gyermekek életéhez: így az évszakokhoz kötődő jeles napokat és az emberi élet sorsfordulóihoz fűződő népszokásokat gyermeki tevékenységekbe ágyazva építjük be a gyermekek mindennapjaiba.
A gyermekekről kialakult hitvallásunk:

„Szent kincs a gyermek teste-lelke,
szeretni kell azt melegen,
és fölnevelni féltő gonddal,
hogy tiszta, jó, erős legyen!”
(Szemlér Ferenc)

Programunkat ajánlva egyben megköszönjük azoknak a családoknak a bizalmát, akik nevelési felfogásunkkal azonosulni tudnak, s ránk bízzák gyermekeik óvodai nevelését.
Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda Nevelőközössége

virag